GO Wales Graduate Training and Development- A Review

If you are a graduate working in a Welsh Based Business, you might be able to take advantage of our Graduate Training and Development Funding.

Name: Alaw Roberts

Company: Little Lamb Media Ltd

Job Title: Founder & TV Producer

TRAINING: Cross Platform Entertainment

As a TV producer it’s important to make the most of the content you create and to deliver something new and exciting to the audience.  Attending this two day course gave me a unique insight into how to maximise our content in ways we hadn’t thought of before. Now, whenever we pitch new ideas/ project to broadcasters or our other clients we always reference the knowledge I gained from attending the course. It’s made a real difference not only in how we develop and pitch projects but also the type of projects we are developing.

Enw: Alaw Roberts

Cwmni: Little Lamb Media Ltd

Swydd: Rheolwr Gyfarwyddwr & Cynhyrchydd Teledu

CWRS: Adloniant Aml-Blatfform

Fel Cynhyrchydd Teledu mae’n bwysig gwneud y mwyaf o’r cynnwys rydym yn eu greu gan ddanfon rhywbeth newydd a chyffroes i’r gynulleidfa. Drwy fynychu’r cwrs cefais ysbrydoliaeth a mewnwelediad o syt i wneud y mwyaf o’r cynnwys hynnw mewn ffyrdd gwbwl newydd. Rwan, pob tro rydym yn cynnig syniad/ prosiect i ddarlledwr neu gleiant rydym yn cyfeirio yn ol i’r hyn a ddysgais ar y cwrs. Mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth mawr inni fel cwmni, nid yn unig o ran syt yr ydym yn datblygu a cyflwyno ein syniadau ond hefyd y math o brosiectau yr ydym yn eu datblygu.