Take a trip down Memory Lane with GO Wales!

Memory Lane

2013 is a year of celebration for us at GO Wales; we’re 10 years old and what better way to mark the occasion than to reminisce with everyone who has helped support the project in the last decade!

Our latest Memory Lane competition gives businesses, students and graduates the chance to submit a short insight or story about their experience of taking part in the GO Wales project over the last 10 years.

The stories will feature as part of a dedicated Memory Lane web page to mark our 10th birthday and all entries will be included in a prize draw to win a Kindle Fire. One winner will be selected at random on March 1st 2013 so share your story for a chance to win!

Visit www.gowales.co.uk/memorylane

Hel Atgofion gyda GO Wales 

Mae 2013 yn flwyddyn o ddathlu i ni yn GO Wales; rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 oed a pha ffordd well sydd o nodi hyn na thrwy hel atgofion gyda phawb sydd wedi helpu i gefnogi’r prosiect yn ystod y degawd diwethaf!

Mae ein cystadleuaeth ddiweddaraf, Hel Atgofion, yn gyfle i fusnesau, myfyrwyr a graddedigion gyflwyno mewnwelediad neu stori fer am eu profiadau o gymryd rhan ym mhrosiect GO Wales dros y 10 mlynedd diwethaf.

Bydd y storïau’n ymddangos fel rhan o dudalen we benodol ar Hel Atgofion i nodi ein pen-blwydd yn 10 oed. Bydd pob cais yn cael ei gynnwys mewn raffl i ennill Kindle Fire. Dewisir un enillydd ar hap ar 1 Mawrth 2013, felly rhannwch eich hanes a chewch gyfle i ennill!

Ewch i www.gowales.co.uk/memorylane

Telerau ac Amodau perthnasol