Kick start your graduate career – Carmarthen event!

Kick start

 

The GO Wales team will be at Guildhall Square, Carmarthen on Wednesday 25th June 11:00 am – 5:00 pm. 

Join us for one to one advice, giveaways and your chance to win one of the following fantastic prizes: 

 • Lush – Uplifted gift set worth £25
 • Caffi Iechyd Da – Tea and cake for two 
 • Aardvark Alternatives – Banoffee toffee chocolate truffles 
 • Big Bite Camarthen – Meal deal 
 • Caffe Nero – Cup and saucer gift set 
 • Halliwell – Sunday carvery two course meal for two people

 

Plus find out about: 

 • Paid Work Placements 
 • Graduate Jobs 
 • Work Experience 
 • Training Academies 
 • Jobs Growth Wales 

Contact gowales@tsd.ac.uk or call 01267 676830

 

Welsh kick start

 

 

Bydd tîm GO Wales yn y Clos Mawr, Caerfyrddin ddydd Mercher, 25 Mehefin, rhwng 11:00 am a 5:00 pm.

Ymunwch â ni i gael cyngor personol, nwyddau am ddim a chyfle i ennill un o’r gwobrau gwych canlynol: 

 • Lush – Pecyn ‘Uplifted’ gwerth £25
 • Caffi Iechyd Da – tê a chacen i ddau
 • Aardvark Alternatives – tryffls banoffi siocled a thoffi
 • Big Bite Carmarthen – bargen becyn – pryd o fwyd
 • Caffe Nero – pecyn anrheg – cwpan a soser
 • Halliwell – Cinio dau gwrs ar gyfer dau berson ar Ddydd Sul
 • Lleoliadau Gwaith gyda Thâl
 • Swyddi ar gyfer Graddedigion
 • Profiad Gwaith
 • Academïau Hyfforddi